За компанијата

  • Еуро Глас е компанија која се занимава со замена и поправка на ветробрански стакла на сите видови моторни возила, како и замена и поправка на сите видови рачни и електрични подигнувачи на автомобилски стакла.
  • Располагаме со свој лагер на голем број типови авто стакла за сите видови на патнички и товарни возила. Вградените авто стакла ги поседуваат сите сигурносни сертификати, а одредени авто стакла имаат и дополнителна UV заштита.
  • Исто така располагаме и со лагер на механизми и резервни делови за рачно и електрично подигнување на странични авто стакла за сите типови возила.

 

ПРОМЕНА И СЕРВИС НА АВТО СТАКЛА И МЕХАНИЗМИ ЗА АВТО СТАКЛА

АВТО СТАКЛАТА И МЕХАНИЗМИТЕ ЗА АВТО СТАКЛА СЕ СО ВРВЕН КВАЛИТЕТ

НАШИОТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ТИМ СЕКОГАШ ЌЕ ВИ ОВОЗМОЖАТ КВАЛИТЕТЕН И БРЗ СЕРВИС